سیستم برگزاری آزمون
دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند
درباره محصول- نگارش:

پورتال آزمون های آنلاین دانشگاه آزاد اسلامي واحد زرند

نام کاربری ورود به پورتال آزمون آنلاين= شماره دانشجويي
رمز= كد ملي دانشجو
 
دانشجویان محترمی که لیست امتحانات خود را در سایت آزمون مشاهده نمیکنند با جناب آقای اسماعیلی مدیر امور مالی دانشگاه تماس بگیرند(03433451115)

 
 
✅ تمامی امتحانات نظری (عمومي و تخصصي) دانشگاه آزاد اسلامی زرند مطابق زمان مندرج در کارت امتحانات، در اين پورتال  برگزار می شود.